اصغر سه‌ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

اصغر سه‌ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اصغر سه‌ساله به دلیل مشکل قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر اصغر معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است و پدربزرگ اصغر پیگیر کارهای مربوط به درمان او بوده است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای ککی واقع در بخش آشار مهرستان و در کپر سکونت دارند و تنها از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اصغر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر اصغر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت