آسنات یک‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

آسنات یک‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آسنات یک‌ساله به دلیل مسمومیت(مسمومیت در اثر مصرف اشتباهی مواد مخدر)و تشنج و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر آسنات راننده و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در منزل پدری در زاهدان ساکن هستند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان آسنات عزیز نیازمند کمک و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت