اسماء(2)سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است. 

اسماء(2)سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماء سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر اسماء کارگر ضایعات بوده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماء عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

اسماء که ماه گذشته به دلیل مشکل کلیه بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما