اسماعیل یک‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

اسماعیل یک‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماعیل یک‌ماهه به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر اسماعیل از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات و مادر از طریق شکستن پسته بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند.

پدر و مادر به همراه هشت فرزند که یکی از فرزندان مشکل شنوایی دارد در منزل شخصی در میبد یزد زندگی می‌کنند و وضعیت مالی بسیار نامساعدی دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماعیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

اسماعیل از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

اسماعیل عزیز که قبل از این در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری بوده جهت ادامه درمان به این مرکز اعزام شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت