اسماعیل چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است.

اسماعیل چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماعیل چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان بستری شده است.

پدر اسماعیل کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماعیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

اسماعیل از اتباع افغانی می‌باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر اسماعیل قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای تامین هزینه درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت