اسماعیل سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

اسماعیل سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماعیل سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

اسماعیل عزیز حدود ده سال است که به علت نارسایی کلیوی به صورت مکرر بستری و دیالیز می‌شود و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر اسماعیل به دلیل بیماری اعصاب و روان بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای اهواز و در منزل عموی اسماعیل سکونت دارند و به کمک یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماعیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 41 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به طولانی بودن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر اسماعیل نمیتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت