اسماء شش‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

اسماء شش‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماء شش‌ماهه به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

محمدفاروق برادر دوساله اسما نیز به دلیل عفونت گوش در این مرکز بستری شده و تحت مراقبت و درمان است.

پدر اسماء کارگر است و به دلیل انجام کارهای سخت دچار مشکل کمردرد شده است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماء عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، اسماء تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر اسماء قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده