اسماء سه‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

اسماء سه‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسماء سه‌ساله به دلیل بیماری کلیوی(هر دو کلیه سنگ‌ساز می‌باشند)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر اسماء معتاد بوده و حدود یک سال است که خانواده را ترک کرده است.

مادر اسماء به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در سبزوار سکونت دارند و مادر از طریق شکستن پسته در منزل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست‌هزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسماء عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

مادر اسماء قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت تامین هزینه‌های درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت