اسلم هشت‌ماهه به دلیل SDH بستری شده است.

اسلم هشت‌ماهه به دلیل SDH بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسلم هشت‌ماهه به دلیل ضربه وارد شده بر سر دچار SDH(انباشته شدن خون میان سخت شامه و بافت مغز)شده و در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

به دنبال ضربه وارد شده بر سر، اسلم عزیز دچار تشنج و بی‌اختیاری ادرار و مدفوع نیز شده است.

پدر اسلم چوپان و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یکی از روستاهای سیب سوران زاهدان و در چادر سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسلم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر اسلم قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت