اسرا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

اسرا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسرا تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر اسرا کارگر روزمزد ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار می باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه شخصی خود در روستایی از توابع خرم آباد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

پدر و مادر اسرا به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت