اسراسادات یک‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

اسراسادات یک‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسراسادات یک‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر اسراسادات کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در اهواز و در منزلی استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسراسادات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به مشکلات مالی و عدم توانایی خانواده در پرداخت حق بیمه، اسراسادات تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر اسراسادات قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده