اسحاق چهار ماهه به دلیل پنومونی ناشی از آسپیراسیون بستری شده است.

اسحاق چهار ماهه به دلیل پنومونی ناشی از آسپیراسیون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسحاق چهار ماهه که از بدو تولد فلج مغزی می باشد، به دلیل آسپیراسیون (ورود هرگونه مایع، ترشحاتی مثل بزاق ، خلط و اجسام دیگر توسط دم ریوی به داخل مجرای تنفسی) دچار عفونت شدید ریه شده و در بیمارستان امام علی زاهدان بستری شده است.

پدر اسحاق شاگرد یک مغازه می باشد و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در خانه ای استیجاری در شهر زاهدان ساکن هستند و به دلیل بیماری فرزندشان از نظر مالی در تنگنای شدید قرار دارند.

با حمایت از این خانواده می توانید تحمل درد بیماری اسحاق را برایشان ساده تر نمایید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار