اسامه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

اسامه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسامه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر اسامه نگهبان و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه ای استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسامه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر اسامه قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت