اریسا هفت‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

اریسا هفت‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اریسا هفت‌ساله به دلیل تب در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است و با تشخیص ناراحتی قلبی و آب آوردن ریه(ادم ریوی)تحت مراقبت و درمان می‌باشد.

پدر اریسا کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه عموی اریسا در اهواز زندگی می‌کنند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اریسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تامین کل هزینه درمان نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت