آراد دو ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

آراد دو ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آراد دو ماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر آراد کارگر تراشکاری و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرکرد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

پدر و مادر آراد توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت