احمدعلی شش‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

احمدعلی شش‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احمدعلی شش‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر احمدعلی مسافرکش و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احمدعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب‌شناسی و ...

با توجه شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر احمدعلی قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت