احمدرضا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

احمدرضا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احمدرضا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر احمدرضا کارگر روزمزد ساختمانی بوده که در حال حاضر بیکار است و مادرش خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در پلدختر استان لرستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر احمدرضا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت