احسان چهارساله به دلیل بیماری دیسانتری بستری شده است.

احسان چهارساله به دلیل بیماری دیسانتری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احسان چهارساله به دلیل دیسانتری(التهاب روده و ابتلا به اسهال همراه با خون مشهود در مدفوع)در بیمارستان علی‌اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر احسان کارگر و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر احسان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت