احسان دوازده‌ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است.

احسان دوازده‌ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احسان دوازده‌ساله به دلیل دل درد شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

احسان عزیز معلولیت شدید ذهنی دارد و اکنون به دلیل دل درد شدید بستری شده و تحت درمان است.

پدر احسان معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

احسان به همراه پدر و مادر خود در اصفهان و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر احسان توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت