احسان ده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.

احسان ده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احسان ده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان بستری شده است.

پدر احسان در قید حیات نمی‌باشد و مادر آرایشگر است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان است.

احسان به همراه مادر خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

احسان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر احسان قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیست و جهت تامین بخشی از این هزینه نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت