ابوالفضل چهارده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

ابوالفضل چهارده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل چهارده ساله به دلیل خوردن آبمیوه غیربهداشتی، دچار مسمومیت شده و در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

محمد، برادر دوازده ساله ابوالفضل نیز به دلیل مسمومیت در این بیمارستان تحت درمان می‌باشد.

پدر و مادر ابوالفضل سالها پیش از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

مادر ابوالفضل به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نمی‌باشد و برای درمان او به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت