ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل پنومونی(عفونت ریه)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در بروجرد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ابوالفضل قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت