ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل سرماخوردگی و عفونت بستری شده است.

ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل سرماخوردگی و عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل پنج‌ماهه به دلیل سرماخوردگی و عفونت در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر ابوالفضل در حال حاضر بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در نهبندان و در یک منزل استیجاری ساکن هستند و یارانه تنها منبع درآمدشان است.

با توجه به بیکاری پدر و شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان ابوالفضل عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت