ابوالفضل پنج ساله به دلیل اصابت ساچمه به نخاع بستری شده است.

ابوالفضل پنج ساله به دلیل اصابت ساچمه به نخاع بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل پنج ساله به دلیل اصابت ساچمه به نخاعش( بصورت سهوی این اتفاق رخ داده است.) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

ابوالفضل در صورت عدم درمان دچار قطع نخاع شده و توانایی راه رفتن خود را از دست می دهد.

پدر و مادر ابوالفضل از یکدیگر جدا شده اند و پدر ابوالفضل در حال حاضر به دلیل اعتیاد در کمپ بسر می برد و مادر خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در شهر مبارکه اصفهان سکونت دارند و با دریافت کمک از بستگان زندگی میکنند.

مادر ابوالفضل توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان وی را ندارد و برای درمان او به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت