ابوالفضل هفت ساله به دلیل ترما بستری شده است.

ابوالفضل هفت ساله به دلیل ترما بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل هفت ساله به دلیل سقوط از ارتفاع دچار تروما به شکم و درد شدید در ناحیه شکم شده و در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر ابوالفضل شاگرد مغازه و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهرستان شاهدیه استان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ابوالفضل از اتباع افغانی بوده و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی نمی باشد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان ابوالفضل نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت