ابوالفضل نه ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

ابوالفضل نه ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل نه ساله به دلیل مشکل قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است و تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفته است.

پدر ابوالفضل کارگر است و مادر خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در دزفول و در منزلی استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر ابوالفضل توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت