ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی مادرزادی(تنگی و گرفتگی رگ)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر ابوالفضل شاگرد روزمزد بافندگی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان ابوالفضل نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت