ابوالفضل سه‌ساله به دلیل معلولیت بستری شده است.

ابوالفضل سه‌ساله به دلیل معلولیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل سه‌ساله به علت معلولیت و فلج شدن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر بوده ولی حدود دو ماه است که بیکار شده است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی با کمترین امکانات در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ابوالفضل عزیز برای تشخیص علت فلج شدن و ادامه درمان بایستی به یکی از مراکز درمانی شیراز اعزام شود.

تامین هزینه درمان ابوالفضل عزیز برای این خانواده بسیار مشکل می‌باشد و پدر و مادر برای درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت