ابوالفضل دو ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

ابوالفضل دو ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل دو ماهه به دلیل مشکل تنفسی (RDS)در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

پدر ابوالفضل دهیار روستا و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در نورآباد استان فارس سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 67 روز بستری
  • درمان دارویی، و ...

پدر و مادرابوالفضل قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده