ابوالفضل دو ماهه به دلیل تروما به سر بستری شده است.

ابوالفضل دو ماهه به دلیل تروما به سر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل دو ماهه به دلیل تروما به سر(ضربه وارد شده به سر)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر ساده روزمزد می‌باشد که مدتی است به دلیل رکود کار ساختمان‌سازی بیکار می‌باشد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در روستایی از توابع زاهدان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ابوالفضل از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی نمی باشد و هزینه درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر ابوالفضل قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت