ابوالفضل دوازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

ابوالفضل دوازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل دوازده‌ساله به دلیل مشکل آپاندیس در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

ابوالفضل عزیز به دلیل مشکل آپاندیس، دچار درد و تهوع و استفراغ شدید شده است.

پدر ابوالفضل بیکار و معتاد است و مادر در خیریه و بیمارستان کار خیاطی می‌کند.

این خانواده با چهار فرزند در یک منزل استیجاری در اصفهان ساکن هستند و منبع درآمدشان یارانه و دریافتی اندک مادر است و به دلیل نداشتن هزینه بیمارستان، برای درمان ابوالفضل دیر اقدام کرده‌اند.

ابوالفضل باید هر چه سریعتر درمان شود ولی خانواده او به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت