ابوالفضل ده‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

ابوالفضل ده‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل ده‌ساله به دلیل حساسیت دارویی دچار تب و تشنج شده و در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر کارخانه قند و مادرش خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در شهرضای اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر ابوالفضل توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت