ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل جراحی پریتونیت در بیمارستان بستری شده است.

ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل جراحی پریتونیت در بیمارستان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل عمل جراحی پریتونیت(سوراخ و پارگی در جدار شکم)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

مشکلی که برای این نوزاد پیش‌آمده مربوط به دوره بارداری مادر بوده است و باید سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

پدر ابوالفضل کارگر شن‌شوئی و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در زابل ساکن هستند و به کمک یارانه و حقوق پدر امرارمعاش می‌کنند.

خانواده ابوالفضل شرایط مالی خوبی ندارند و قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نمی‌باشند.

شما هموطنان عزیز می‌توانید با کمک‌های هر چند کوچک خود در جهت یاری رساندن به این خانواده و درمان نوزاد تازه‌متولدشان سهیم باشید. 

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار