ابوالفضل تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ابوالفضل تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل تازه متولد به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده دومیلیون و پانصدهزارتومان می‌باشد.

این خانواده به همراه شش فرزند خود در منزل شخصی در اردکان سکونت دارند و به سختی روزگار می گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر ابوالفضل قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما