ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل اختناق بستری شده است.

ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل اختناق بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل تازه‌متولد به دلیل اختناق در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

اختناق یا آسفیکسی به وضعیتی گفته می‌شود که در پی غیرعادی شدن تنفس، رسیدن اکسیژن به بدن با دشواری بسیار جدی روبرو می‌شود و در صورت تاخیر در اکسیژن‌رسانی باعث آسیب جدی به مغز می‌شود.

پدر ابوالفضل کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در شهرستان کوار استان فارس سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 40 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

ابوالفضل از بدو تولد به دلیل مشکلات تنفسی تحت درمان بوده است و پس از اتمام درمان و ترخیص از بیمارستان، بایستی جهت ادامه درمان به مراکز درمانی با تجهیزات بیشتر منتقل شود.

پدر و مادر ابوالفضل قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت