ابراهیم سه‌ساله به دلیل انواژیناسیون بستری شده است.

ابراهیم سه‌ساله به دلیل انواژیناسیون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابراهیم سه‌ساله به دلیل انواژیناسیون(یا درهم‌روی روده حالتی است که در آن بخشی از روده کوچک داخل قسمتی که جلوی آن قرار گرفته است می‌لغزد و پس از مدتی باعث تورم روده‌های درهم‌فرورفته می‌شود)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ابراهیم کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابراهیم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ابراهیم قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت