اباالفضل(1)یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

اباالفضل(1)یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اباالفضل یک ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بین بطنی)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر اباالفضل کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ در اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اباالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو، نوار قلب و ...

پدر و مادر اباالفضل قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت