اباالفضل(2)یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

اباالفضل(2)یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اباالفضل یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر اباالفضل کارگر کارگاه بوده و اکنون به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار شده است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

اباالفضل به همراه پدر و مادر در منزل پدربزرگ در اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اباالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

اباالفضل عزیز که در ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت