آیناز 8ماهه به علت بیماری دیافراگم بستری شده.

آیناز 8ماهه به علت بیماری دیافراگم بستری شده.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیناز 8ماهه به علت بیماری دیافراگم بستری شده است.

پدر کارگر است و از این طریق با چهار فرزند خود امرار معاش می کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر راجع به این بیماری به بخش مقالات رجوع کنید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت