آیناز ده‌ساله به دلیل آرتریت بستری شده است.

آیناز ده‌ساله به دلیل آرتریت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیناز ده‌ساله به دلیل آرتریت(التهاب مفاصل) در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آیناز کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای دیناروند خرم‌آباد سکونت دارند و از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آیناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آیناز توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت