آیناز تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی و زردی بستری شده است.

آیناز تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی و زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیناز تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی و زردی و عفونت خون در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر آیناز کارگر قنادی بوده ولی در حال حاضر به دلیل تعطیلی مغازه قنادی، بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک اتاق در خانه پدری در زاهدان سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان آیناز عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و کمک شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت