آیلین یازده‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

آیلین یازده‌ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیلین یازده‌ماهه به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آیلین راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد‌‌ و پنجاه‌ هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آیلین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر آیلین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت