آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آوینا کشاورز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای نورآباد خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آوینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آوینا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت