آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آوینا تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آوینا کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آوینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر آوینا توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان گرامی دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت