آوا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

آوا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آوا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آوا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم آباد سکونت دارند و از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آوای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آوا توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت