آوا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

آوا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آوا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر آوا کارگر ساده ساختمانی است که به دلیل رکود ساخت و ساز مدتی است بیکار است و مادرش خانه دار می باشد.

این خانواده با تنها فرزندشان در روستایی از توابع خرم آباد در منزلی اجاره ای سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و دریافتی اندک پدر به سختی روزگار می گذرانند.

با توجه به شرایط سخت زندگی و بی‌بضاعتی این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان آوای عزیز نمی‌باشند و به کمک‌های شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت