آنیسا سه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

آنیسا سه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آنیسا سه‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر آنیسا که دچار معلولیت جسمی است کارگر جوشکاری می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای شیروان واقع در خراسان شمالی سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آنیسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آنیسا قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت