آندیا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

آندیا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آندیا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر آندیا چوپان و مادر او خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آندیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

خانواده آندیا در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می‌برند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت