آسیه هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

آسیه هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آسیه هفت‌ماهه به دلیل تب و سرفه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

آسیه عزیز دچار عفونت ریه(پنومونی)نیز می‌باشد و نیاز به مراقبت و درمان دارد.

پدر آسیه کارگر جمع‌آوری ضایعات و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با شش فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آسیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

آسیه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر آسیه قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده