آسنا دو ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

آسنا دو ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آسنا دو ماهه به دلیل اسهال شدید در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

آسنای عزیز که از ناحیه پای راست نیز دچار معلولیت می‌باشد؛ دو روز پس از تولد، به دلیل بسته بودن روده بزرگ، در بیمارستان امام خمینی اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفته و کلستومی شده و پس از آن به دلیل اسهال شدید به بیمارستان ابوذر اهواز اعزام شده است.

کلستومی دهانه‌ای است از روده بزرگ بر روی شکم که توسط عمل جراحی ایجاد می‌شود و هدف از عمل کلستومی، اجازه عبور مدفوع می‌باشد تا زمانی که بیماری یا بخش صدمه دیده روده بهبود یابد.

پدر آسنا کارگر نجاری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با تنها فرزند خود و به همراه مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 41 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر آسنا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده